MOTTO: ’’FII CEA MAI BUNĂ VERSIUNE A TA!’’
Ne propunem să devenim una dintre şcolile de prestigiu din sudul județului, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală, pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, a egalităţii şanselor tuturor elevilor și a echității activității educative, pentru progresul fiecărui elev în raport cu propriul potențial și rezultate deosebite în activitatea de performanţă, precum și ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

1.Școala noastră este deschisă tuturor, oferindu-le posibilitatea de a se cunoaște și accepta reciproc, în vederea unei conviețuiri armonioase într-o lume dominată de conflicte.
2.Școala noastră satisface nevoia fiecărui elev de a se simți competent în a deține și utiliza informația, deschis spre schimbare, creând contextul pentru ca fiecare elev să devină autonom în învățare, dar să și colaboreze cu ceilalți, pregătindu-l pentru viața de adult, într-o societate bazată pe competență și competitivitate.
3.În școala noastră toate cadrele didactice au obligaţia morală și profesională de a se menţine la standarde valorice înalte, pentru a fi capabile să formeze elevi competenți , pregătiţi pentru o societate concurenţială, conştienţi că pregătirea personală nu încetează niciodată şi că existenţa lor în context naţional si european presupune exigenţe sporite.
Convingeri: niciun elev nu este o cauză pierdută, un profesor bun este acel profesor bun pentru elevii săi, iar un lider bun este un lider bun pentru școala pe care o conduce;